Kursinformation - Möten med Mening

Om att leda och involvera med medvetenhet, mod och integritet

 

Vi behöver varandra. Vi lever i en tid som präglas av komplexitet, ovisshet och snabba förändringar. Många utmaningar kan inte längre hanteras framgångsrikt inom en avdelning, inom en profession eller ens inom en organisation (eller ett land…). Vi behöver mötas och skapa över traditionella gränser och ta tillvara goda idéer som föds i periferin. Vi behöver påverka och låta oss påverkas i genuin samverkan, där formella maktstrukturer kan vara suddiga eller obefintliga. Workshopen ger dig praktisk vägledning i hur vi kan skapa förutsättningar för att skapa framtiden tillsammans.

För att kunna navigera i komplexitet och leda och facilitera goda möten behöver vi förstå oss på ömsesidigt beroende och ömsesidig påverkan. Hur går det till? Hur skapar vi förutsättningar för kontakt? Och hur mobiliserar vi energi för förändring? När vi använder oss själva med medvetenhet och har modet att leva och leda i osäkerhet har vi tillgång till det mest kraftfulla verktyget för att åstadkomma hållbar förändring – oss själva. Detta är några av de grundläggande ingredienserna i Gestaltmetodiken som vi kommer att utforska tillsammans.

Workshopen baseras till stor del på boken FÖRÄNDRINGSKRAFT I EN NY TID – medvetet utvecklingsarbete och möten med mening (2016).

Målgrupp
Chefer, förändringsledare, projektledare, framtidsaktivister, rebeller, HR, facilitatorer, processkonsulter med flera.

Varmt välkomna önskar Greta Rask & Eva Wendt