Ledare - Being the Change 2017

James Priest är en av grundarna till Sociocracy 3.0, som kan beskrivas som ett ramverk av principer och praktiska metoder för att organisera, styra och leda så att vi optimerar informationsflöden och vår förmåga att tänka och fatta beslut tillsammans. Arbetsmetoder som stödjer engagemang, samverkan och goda resultat. James hjälper förändringsaktörer världen över som eftersträvar en mer holistisk utveckling av sin organisation, ett faciliterande ledarskap och personlig och relationell transformation.

 

Phil Cass som har ställt om sitt eget ledarskap och hälso- och sjukvårdssystemet i Columbus, Ohio, från traditionell hierarki till samskapande. Phil har varit chef/CEO inom sjukvård i 30 år och stödjer nu chefer och ledare som vill utveckla kulturer, strukturer och en egen inre ledarskapspraktik som tillvaratar professionernas engagemang och potential, som gör det möjligt för alla att komma till sin rätt.

 

Greta Rask brinner för medvetna och meningsfulla involveringsprocesser och ser det som en förutsättning för hållbar förändring, hållbara arbetsmiljöer och hållbara samhällen. Några av hennes kunder är IKEA, SKF, Getinge Group, Sida, AFROSAI-E, Åhléns. Hon har även uppdrag inom Landsting och Kommuner. Hennes arbetssätt vilar i Gestaltmetodiken, med utbildning från Gestaltakademin och The Gestalt Institute of London.

 

David Ershammar har sedan år 2000 arbetat med förnyelse av välfärdstjänster och föreningsverksamhet från en rad olika plattformar – alltid med individens/medborgarnas ökade delaktighet och egenmakt som mål och medel. Detta oavsett om arbetet skett utifrån en statlig utredning, inom frivilligorganisation eller folkbildning. För att kunna skapa en reell förändring behöver grupper stödjas till nyfikenhet, engagemang att starta och hålla i utvecklingen mot det nya.