Workshop - Being the Change 2017

 

Välkomna till en möjlighet att inspireras och lära tillsammans i Malmö, 20-21 november 2017.

Vi är många som söker efter strategier för förändring som har kraften att rucka på stela strukturer – både inre och yttre – och som förlöser alla berördas resurser. Vi erbjuder nu två dagars utforskande av både inre och yttre möjligheter och begränsningar för klokare och effektivare sätt att leda, organisera och styra.

Varmt välkomna önskar Greta Rask och David Ershammar

[javascript protected email address] +46707796033 www.raskutveckling.se
> Läs mer om Greta här

 

Lite mer om Being the Change

De två dagarna är interaktiva och utgår från de utmaningar och erfarenheter vi som deltagare bär med oss. Vi kommer att utforska, lära och utmanas kring hur vi leder och organiserar så att vi tillvaratar människors resurser och möter utmaningar på bättre sätt.

Till vår hjälp har vi två kloka personer

James Priest är en av grundarna till Sociocracy 3.0, ett ramverk av principer och praktiska metoder för att organisera, styra och leda för att optimera informationsflöden och vår förmåga att tänka och fatta beslut tillsammans. >Läs mer om James här

Phil Cass

Med stöd av James och Phil vill vi utforska dessa frågeställningar tillsammans med er:

  • Hur kan vi som förändringsaktörer erövra de praktiska verktyg, inre förmågor och förhållningssätt vi behöver för att utmana rådande strukturer?
  • Hur bygger vi våra förändringsarbeten på alla relevanta intressenters kompetens och engagemang?
  • Vilka är hindren och möjligheterna för förändring – strukturella, mentala, känslomässiga – hos mig själv och andra?
  • Hur kan vi rent praktiskt organisera våra processer, informationsflöden och beslutsfattande, skapa strukturer som underlättar snarare än hindrar värdeskapande.